www.xvideoskostenlos.net

Tag Archives: spłuczka przepuszcza wodę

Spłuczka przepuszcza wodę

Znaczenie ziemi w życiu rośliny jest ogólnie znane i nie wymaga wyjaśnień; z ziemi czerpie roślina pokarm oraz wodę; ziemia jest środowiskiem, w którym żyją i oddychają korzenie. Od jakości ziemi zależy zdolność zatrzymywania wody

error: Content is protected !!