W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

Tak powstają wartości, których nie sposób objąć racjonalnym rachunkiem ekonomicznym. Stąd ogromny potencjał wychowawczy i rekreacyjny, jaki zawiera się w działkowym hobby, W świecie współczesnym narasta wiele konflik­tów urbanizacyjnych, które zagrażają całemu na­szemu naturalnemu środowisku.Przyczyn tego szukać należy w braku koncepcji współczesnego miasta. Istniejące aglomeracje miejskie żywiołowo rozwijające się no układach wykształconych ostatecznie w wieku XIX w żad­nym wypadku nie mogą sprostać potrzebom współczesności.

Witam. Z zawodu jestem ogrodnikiem a na imię mam Maciej. Na blogu, który prowadzę, chciałbym przekazać Ci pewne wskazówki odnośnie prowadzenia mieszkania, domu i ogrodu, których dowiedziałem się podczas mojej pracy 🙂
error: Content is protected !!