STWORZENIE KLIMATU

Bez takiej separacji trudno o wytworzetnie klimatu swobody i dobre­go samopoczucia. Stąd bierze się konieczność uzupełnienia ogrodzenia jeszcze jedną kurtyną – tym razem zielenią żywopłotu. Wprawdzie teraz czas przejść do następnych te­matów, ale sprawę ogrodzenia naszej działki zo­stawimy w pewnym sensie otwartą. Ogrodzenia nie raz jeszcze pojawiają się na rysunkach jako elementy towarzyszące.Drugq sprawą majqcq zasadniczy wpływ na kształt ogrodu Jest organizacja terenu. Pod tym ogólnym terminem rozumieć należy uszlachet­nienie powierzchni ścieżek i tarasów, opracowa­nie i regulację wszelkich uskoków terenu, skarp, schodków, ujęć zieleni, skalnlaków.

Witam. Z zawodu jestem ogrodnikiem a na imię mam Maciej. Na blogu, który prowadzę, chciałbym przekazać Ci pewne wskazówki odnośnie prowadzenia mieszkania, domu i ogrodu, których dowiedziałem się podczas mojej pracy 🙂
error: Content is protected !!