KOMPOZYCYJNA JEDNORODNOŚĆ

Ogrodzenie, nawet mimo naszej woli zestawiać się będzie ze wszystkim, co dzieje się w jego obrębie. Wy­nika stąd konieczność dążenia do jednorodności kompozycyjnej, jeśli nie chcemy, aby nasz ogród czy działka stały się konglomeratem różnych nie pasujących do siebie form. Pojęcie jednorodno­ści jest, być może, mało uchwytne i brzmi za­wsze ogólnikowo, kiedy się o nim mówi lub pisze. Zawsze lepiej sprawdzić takie złożone pojęcia na konkretnych porównaniach .Oto mamy przed sobq dwa bardzo różne przy­kłady. Bez trudu jednak na obu rysunkach do­strzegamy pełną analogię sytuacyjną. Widzimy więc ogrodzenie i furtkę, od której pro­wadzi ścieżka wiodąca; przypuśćmy, do drzwi domku.

Witam. Z zawodu jestem ogrodnikiem a na imię mam Maciej. Na blogu, który prowadzę, chciałbym przekazać Ci pewne wskazówki odnośnie prowadzenia mieszkania, domu i ogrodu, których dowiedziałem się podczas mojej pracy 🙂
error: Content is protected !!